Du har krav på en hurtig udredning på hospitalet

06 March 2023 Camilla Skøtt

editorial

Er du blevet henvist til et hospital af din læge, så har du ret til en hurtig udredning. Faktisk må der ikke gå mere end 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Overskrides denne tidsgrænse, kan du vælge at benytte et privathospital i stedet for det offentlige og på den måde få stillet din diagnose hurtigst muligt. 

30-dages fristen

De 30 dage hospitalet har til at klarlægge din sygdom udregnes fra dagen efter, at hospitalet har modtaget din henvisning. De har altså 30 dage til at finde ud af, hvad du fejler – ikke til at påbegynde behandlingen. Hvis udredningen tager længere tid, har du først og fremmest krav på en udredningsplan, du kan forholde dig til – og denne skal som minimum indeholde informationer om tidspunkt for din næste undersøgelse.

Hvornår kan jeg vælge et privathospital?

Indenfor 30-dages fristen har du ikke ret til at gøre brug af det udvidede frie sygehusvalg, der ellers giver dig mulighed for at benytte et privathospital frem for det offentlige. Til gengæld har du frit sygehusvalg, og derfor kan du sige til din læge, hvilket sygehus eller hvilken afdeling i landet, du ønsker, henvisningen skal sendes til. 

Hvis det givne hospital du har valgt ikke har tid til at foretage din udredning inden for 30-dages fristen, kan du risikere at du bliver henvist direkte til et privathospital med det samme – og det er altid et hospital, din bopælsregion har indgået en samarbejdsaftale med.

Hvis du oplever, at ventetiden overskrider de 30 dage, uden at du bliver sendt videre til et privathospital, så kan du tage sagen i egen hånd. Hvis du vil gøre dit krav gældende, skal du gøre følgende:

– Henvend dig til patientkontoret i din region eller til den afdeling, du er blevet henvist til.

– Bed om at blive henvist til et specifikt privathospital.

– Vent på at det givne privathospital får tilsendt henvisning, journal m.m., hvorefter du vil blive kontakte med henblik på en udredning.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, kan du altid kontakte din lokale patientvejleder, som er knyttet til din bopælsregion. Alternativt kan du kontakte patientvejlederen i Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Hvilke privathospitaler kan jeg vælge?

På sundhed.dk kan du finde en liste over de privathospitaler og -klinikker, der har indgået et samarbejde med Danske Regioner. En af de populære og anerkendte privathospitaler som mange danskere benytter, er Aleris. Det er en stor organisation, der tilbyder behandlinger og pleje inden for privathospitaler, ældreomsorg og psykisk pleje i både Danmark, Sverige og Norge.

More articles

05 December 2022

Hvad er tapas?