Lær Reiki healing på en weekend

Drømmer du om at kunne hjælpe andre mennesker til et styrket fysisk og mentalt helbred? Så kan du med fordel prøve Reiki healing.

Hvad er Reiki healing?

Reiki healing er en alternativ behandlings form som også er kendt under navnet energi healing. Reiki udøvere anvender en teknik, som kaldes palm healing – på dansk bedre kendt som håndspålæggelse – hvorved den universelle energie via udøverens håndflader strømmer til modtagerens energi baner og derved fremmer kroppens egne evner til at helbrede sig selv.

Principperne i Reiki healing har deres rødder i den østlige filosofi og den tilhørende medicinske tradition, ifølge hvilken det menneskelige legeme er bygget op af energi baner – de såkaldte meridianer, igennem hvilke livs energien Qi eller Chi flyder. Blokeres denne energi i sit flow, kan der opstå lidelser og dårligdomme i kroppen og i sjælen.

Gennem Reiki healing kan energiens flow genskabes, og legemet vil samtidig få tilført ny energi fra universet. Derved styrkes energien, og krop såvel som sjæl vil få ny vitalitet.

Hvad kan jeg som behandler opnå med Reiki healing?

Arbejder du som alternativ behandler, og er du vant til at bruge dine egne energier i forbindelse med behandling, vil du ikke være ubekendt med fænomener så som transfer eller energi dræning.

Det kan være utroligt opslidende for en behandler at bruge sin egen energi til at heale andre. Man kan risikere at éns egne energi reserver bliver drænet, eller at man selv overtager symptomer fra patienten. Med Reiki healing kanaliserer du universets energi, og der er således lukket for dine egne reserver. På den måde er du beskyttet, og vil ikke selv kunne lide overlast ved behandling.

Lær Reiki healing hos professionel underviser

Hos Christo Blaak (Padam), som er Reiki mester og underviser, kan du i løbet af en enkelt weekend lære de fundamentale principper i Reiki healing. Læs mere på christo.dk