Slide background
Slide background
Slide background

Om FEGU Læseskole Odsense

En skole med mange års erfaring

SkolelederHans-Henrik Pedersen

Skoleleder
Hans-Henrik Pedersen

Uddannet underviser og oversætter i USA. 26 års erfaring. Engelsk diplom uddannelse Syddansk Universitet. Underviser i dansk, engelsk og matematik.
Engelsklærer Jude Pedersen

Engelsklærer Jude Pedersen

Bachelor i engelsk litteratur Texas Universitet. Uddannet engelsklærer, ESL (engelsk som nr. 2 sprog). Har undervist i skoleengelsk 3 år i Tokyo og i forretningsengelsk på en kendt sprogskole i Manhattan, New York. Laver også korrekturlæsning og redigering primært af universitetsafhandlinger. Forfatter af egne værker.

Hvorfor er der brug for ekstra undervisning i engelsk?

Danskere hører og læser engelsk hele tiden gennem film, fjernsyn, musik og mange års undervisning i skolen, så hvorfor har børn og unge brug for mere undervisning i engelsk?

De fleste elever, der kommer til FEGU (Foreningen for Effektiv Grunduddannelse) i Odense for at lære engelsk, gør det, fordi de mangler selvtillid inden for et eller flere områder af deres engelske sprogkundskab. De kan have besvær med udtalen eller være forvirret omkring grammatikken. Selv om disse punkter er blevet taget op i timerne, så har lærerne ofte ikke tid og ressourcer til at sikre sig, at alle eleverne helt har forstået principperne, og de kan ikke tage sig af de elever, en for en, der ikke fangede det i timen.

Lærerne skal dække bestemte områder på hvert klassetrin. Når tilstrækkelig mange i klassen har mestret pensum, fortsætter læreren, og de, der ikke kan følge med, må i stor udstrækning klare sig selv. Men mængden af læsestof og sværhedsgraden af opgaverne forøges, og nogle elever sakker længere og længere bagud og mister måske alt håb om at klare sig i engelsk.

Ikke alene knækker det deres selvtillid, det kan også i alvorlig grad påvirke deres mulige adgang til gymnasiet og højere uddannelser. I dag kræver næsten alle uddannelser, inklusive de erhvervsfaglige, et godt kendskab til engelsk.Det bringer os tilbage til spørgsmålet om, hvorfor der er brug for ekstra engelsk. Svaret er enkelt: For at få et ordentligt fundament, der kan bygges solidt på. På FEGU Læseskole finder vi ud af hvilke færdigheder (at tale, skrive eller læse med forståelse), de mangler, og så hjælper vi dem med det. Vi finder det mest grundlæggende, som eleven ikke forstod, og det undervises de i. Vi har engelskprogrammer, der spænder fra det helt grundlæggende til forberedende til højere uddannelser. Undervisningen udføres af en universitetsuddannet engelsktalende lærer. Her er en virkelig god chance for få dit barn til at blive skrap til engelsk og få selvtilliden tilbage!

Why Tutoring?

Tutoring is one-on-one instruction given to a student to assist them in a particular subject. The tutor may be a family member, or it might be a person trained in teaching on a particular subject. One-on-one instruction in ancient times was the main method of education. Today, it is still a very valid and effective way to boost student performance. A great deal of learning can take place on a one-on-one basis.

What are the benefits of tutoring?

In a large classroom setting, it can be difficult for a teacher to detect which students are having difficulty as well as the causes of such difficulties. Students are often afraid to ask for help or admit that they do not understand. Moreover, even if they do admit their difficulties, there may not be the needed resources to help them. This is where tutoring comes in.

Tutoring has numerous benefits. Among other things, it can: - Help find the source of study trouble and remedy it;
- Give the student more opportunities to communicate and demonstate what they do or do not know;
- Provide the students with immediate feedback, guidance, and encouragement; and
- Boost student confidence.

Tutoring, however, must be done effectively. Keith Topping, Director of the Centre for Paired Learning at the University of Dundee in Scotland, gives some tips on what makes tutoring successful. The first of these is adhering to a regular schedule. Setting up regular meeting times gives the student a feeling of stability and prediction. Another vital factor is making sure that the tutoring addresses not only the students’ short-term goals, but also their long-term goals. A student or parent may seek tutoring so that a student can complete homework assignments, pass exams or increase understanding of a subject. These are short-term goals. Long-term goals might include becoming a better student overall, gaining access to higher education, or making career choices. A third tip, and one we at FEGU Læseskole Odense highly stress, is giving the student access to study strategies.

Unfortunately, the bulk of today’s education consists of memorization or mechanical learning. While there are things that must be committed to memory, the process of learning itself is rarely mentioned. Here at FEGU Læseskole, we first help the student discover where he or she got lost or fell behind and remedy these gaps, whether it be in reading, writing, math or foreign language studies. Once this has been done, the next step is to equip the student with learning tools and strategies. Students will learn the answers to questions such as: How do you learn? Why do you run into study barriers (problems). How can you recognize these barriers? What can you do about them?

With such questions answered, a student can now take control of his or her education and succeed!