Slide background
Slide background
Slide background

Indlæring

Få hjælp til indlæring

FEGU Læseskole Odense er en del af Foreningen for Effektiv Grunduddannelse. Vi anvender studiemetoder, der er udviklet af L. Ron Hubbard. Disse metoder fremmer indlæringen og giver eleven studiestrategier og metoder til at løse problemer, der kan opstå, når man læser eller studerer.

Er du træt, sløv, forvirret eller har glemt ”det hele”? Det er der en grund til! Lær hvordan man lærer! Kontakt os via e-mail eller telefon. Læs mere på FEGUs hjemmeside – www.fegudk.org.

Hvorfor glemmer man?

Her har eleverne gået i skole i årevis og burde have lært en masse. Men de har glemt det hele, næsten. Hvorfor er mange elever så ”glemsomme”, når det drejer sig om undervisning eller det, de lige har læst?

Svaret ligger ikke i at eleverne er ”dumme”, ”uopmærksomme”, ”sms’er i timerne”, ”kun tænker på fodbold”, ”er syge i hovedet” eller nogen som helst anden dårlig undskyldning. Det skyldes udelukkende manglende forståelse af enkelte ord eller symboler.

Når man læser i en skolebog eller hører læreren fortælle, og der er et ord eller et symbol, som man ikke forstår, eller som man forstår forkert, ja, så bliver det hele uforståeligt. Faktisk kan al den tekst eller alle de ord, der følger efter et ikke-forstået eller misforstået ord nærmest forsvinde. Man kan ikke huske det, man lige læste, fordi man ikke forstod det.

Nu kommer problemerne! Man forstår ikke det, man lærer i skolen, eller det læreren siger. Det forsvinder, eller man kan bare ikke huske det, og man kan slet ikke svare på spørgsmål. Man bliver ”uopmærksom”, ”dum”, ”fraværende”, ”vil hellere lave noget andet, fx sms’e” osv.

Det bliver ikke bedre af at læse videre. Det er bare at hælde flere murbrokker oven i det, man ikke forstod. Den forklaring der evt. skulle komme senere på et ord, når man aldrig til pga. de tidligere misforståelser.

Det er både lærerens og elevens opgave at sørge for aldrig at gå forbi noget, der ikke er helt forstået. Man skal finde ud af, hvad ordet betyder, og læse teksten igen, til man forstår den. Først da kan man gå videre. Men nu kan man huske det!

Tænk hvor meget man kunne lære, hvis man 100% kunne huske bare nogle få nye ting hver dag – og så bliver det hele også meget mere interessant.